Co Robimy?
Świadczymy usługi w branży drogowej i mostowej w zakresie wykonywania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, służącej pozyskiwaniu środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej, a także przygotowujemy oceny projektów inwestycyjnych pod względem finansowym, ekonomicznym oraz środowiskowym i społecznym.
Więcej
Gdzie Pracujemy?
Nasze projekty wykonujemy na terenie całego kraju, zapewniając Zleceniodawcom terminowość, zawodowe doradztwo oraz wysoki poziom obsługi. Potwierdzeniem naszej rzetelności i kompetencji są zrealizowane przez nas projekty. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi opracowaniami, wykonanymi przez naszą Pracownię.
Więcej
Kto Nam Zaufał?
Powierzone nam projekty zawsze są przygotowywane zgodnie z aktualnymi wytycznymi, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawnych. Naszymi Zleceniodawcami są głównie Zarządy Dróg Wojewódzkich, oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych opracowań są rekomendacje Inwestorów.
Więcej